Member
Investment plan
หน้าหลัก
ภาพบริการสมาชิก

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

          นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 6 แผนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ โดย พิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 3 แผน ได้แก่

แผนตลาดเงิน               ................%
แผนตราสารหนี้             ................%
แผนตราสารทุนไทย       ................%
                                 รวม 100%

          อย่าลืม! ตรวจสอบตัวเองโดยประเมินก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกแผนที่ใช่และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน ของสมาชิกได้ใกล้เคียงที่สุด

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน และเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 4 ครั้ง ที่


My GPF Website


My GPF Application ผ่านเมนู "บัญชีของฉัน"