บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

การผสมแผนการลงทุนด้วยตนเอง

          นอกจากจะเลือกแผนการลงทุนจาก 6 แผนที่ กบข. มีให้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ โดย พิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 3 แผน ได้แก่

แผนตลาดเงิน               ................%
แผนตราสารหนี้             ................%
แผนตราสารทุนไทย       ................%
                                 รวม 100%

          อย่าลืม! ตรวจสอบตัวเองโดยประเมินก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกแผนที่ใช่และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน ของสมาชิกได้ใกล้เคียงที่สุด

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุน และเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 4 ครั้ง ที่


My GPF Website


My GPF Application ผ่านเมนู "บัญชีของฉัน"