หน้าหลัก
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

Subcommittee

Mr. Pornchai Thiraveja
Mr. Pornchai Thiraveja
Chairman
Miss Pimpan Charoenkwan
Miss Pimpan Charoenkwan
Assistant Governor Internal Audit Group
Mrs. Wiwan Tharahirunchote
Mrs. Wiwan Tharahirunchote
Expert Member
Mr. Ekachai Chongvisal
Mr. Ekachai Chongvisal
Expert Member
Mr. Suwit Rojanavanich
Mr. Suwit Rojanavanich
Expert Member
MR. SUKKAWAT PRASERTYING
MR. SUKKAWAT PRASERTYING
Expert Member
Mr. Chaiwat Kovavisarach
Mr. Chaiwat Kovavisarach
Expert - Adviser
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.
Expert Adviser
Mr. Songpol Chevapanyaroj
Mr. Songpol Chevapanyaroj
Subcommittee and Secretary