ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

กบข. ฉลองปีใหม่ จัดแคมเปญออมเพิ่ม ส่งท้ายปี!!

สมาชิก กบข. แจ้งออมเพิ่ม รับฟรี! ส่วนลด Tesco Lotus 100 บาท

สมาชิกแจ้งออมเพิ่มตั้งแต่ 1-12% ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 จากนั้นหน่วยงานตันสังกัดต้องนำส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านี้...สมาชิกก็มีสิทธิ์รับรางวัลไปเลย ไม่ต้องรอลุ้น! หรือใครที่เพิ่งแจ้งออมเพิ่มไปก่อนหน้านี้ แล้วหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการนำส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ก็สามารถแจ้งใหม่ได้อีกครั้ง

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถแจ้งออมเพิ่มได้ผ่าน 3 ช่องทางต่อไปนี้

  1. My GPF Application เข้าไปที่เมนู “บัญชีของฉัน” คลิกที่ “เปลี่ยนแปลงอัตราการออมเพิ่ม” แล้วเลือกอัตราออมเพิ่มตามที่ต้องการ
  2. My GPF Website เข้าไปที่เมนู "สมัครใช้บริการ กบข." คลิกเลือก "สมัครออมเพิ่ม"
  3. แจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เมนู “บริการสมาชิก” คลิกเลือกเมนู “แบบฟอร์มต่างๆ” คลิกเลือก “แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559)”

เมื่อสมาชิกแจ้งออมเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จึงจะถือว่าสำเร็จและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล สมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์) ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th ทุกวันที่ 10 ของเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2563

เงื่อนไขแคมเปญ :

  • รายละเอียดแคมเปญและของรางวัล สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • กบข. และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา เงื่อนไข รายละเอียดแคมเปญทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า