บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินการมีข้อมูลและความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างอนาคตการเงินที่ความมั่นคง แต่เนื่องด้วย การจัดการเงินให้ครอบคลุมมีองค์ประกอบมากมายไม่ใช่เพียงแค่การออมเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการหนี้ การลงทุนให้เงินงอกเงย การทำประกันเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง และการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์การเงินในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย ทำให้การศึกษาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและเลือกให้เหมาะกับตนเองต้องใช้เวลานาน และอาจเข้าใจเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์คลาดเคลื่อนได้

กบข. จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการเงิน (GPF Financial Assistant Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์การเงินและความรู้ในการจัดการเงิน ให้สมาชิกได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ได้แก่

 • ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงที่ศูนย์ฯ รวมรวมไว้ อาทิ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์การเงิน กฎเกณฑ์/เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทน เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เป็นกลาง ปราศจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • บริการแบบส่วนบุคคล ให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกแต่ละคน
 • บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามแนวทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
 • ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการของศูนย์ข้อมูลการเงิน

ครอบคลุมข้อมูล 4 กลุ่ม รวม 16 หัวข้อ ประกอบด้วย


แผนลงทุนและบริการของ กบข.

 • การเลือกแผนลงทุน
 • การออมเพิ่ม
 • การคำนวณเงินที่จะได้รับในวัยเกษียณ

สินเชื่อและจัดการหนี้

 • สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • แนวทางจัดการหนี้/แก้ไขหนี้

การออมและการลงทุน

 • ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • เงื่อนไขการลงทุนใน LTF และ RMF
 • การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ
 • การออมในสลากออมสิน

ประกันภัยและอื่นๆ

 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ประกันวินาศภัย
 • อัตราแลกเปลี่ยนและการโอนเงิน ระหว่างประเทศ


 


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้