logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564สิงหาคม1,177,131
22564กรกฎาคม1,172,987
32564มิถุนายน1,169,925
42564พฤษภาคม1,165,165
52564เมษายน1,160,068
62564มีนาคม1,158,683
72564กุมภาพันธ์1,156,651
82564มกราคม1,153,494
92563ธันวาคม1,147,656
102563พฤศจิกายน1,136,397
112563ตุลาคม1,132,742
122563กันยายน1,151,320
Update at 27/09/2564