เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12567กุมภาพันธ์1,229,010
22567มกราคม1,225,243
32566ธันวาคม1,221,043
42566พฤศจิกายน1,214,298
52566ตุลาคม1,206,276
62566กันยายน1,221,566
72566สิงหาคม1,210,150
82566กรกฎาคม1,206,094
92566มิถุนายน1,201,963
102566พฤษภาคม1,200,892
112566เมษายน1,200,289
122566มีนาคม1,198,378
Update at 05/03/2567