logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12564กันยายน1,179,124
22564สิงหาคม1,177,131
32564กรกฎาคม1,172,987
42564มิถุนายน1,169,925
52564พฤษภาคม1,165,165
62564เมษายน1,160,068
72564มีนาคม1,158,683
82564กุมภาพันธ์1,156,651
92564มกราคม1,153,494
102563ธันวาคม1,147,656
112563พฤศจิกายน1,136,397
122563ตุลาคม1,132,742
Update at 27/10/2564