เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของ กบข. ได้ถูกออกแบบมาด้วยความประณีตนับแต่กองทุนฯได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2539 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารกองทุนเพื่อสมาชิก

สัญลักษณ์ "กบข" สีทอง เหนือตัวหนังสือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” สีน้ำเงิน หมายถึงความมั่งคั่งบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์มั่นคง

"รูปแบบตราสัญลักษณ์ กบข. มีที่มาจาก “ทองคำแท่ง”โดยนำเส้นรอบนอกของทองคำแท่งมาออกแบบเป็นตัวอักษร กบข.เนื่องจากทองคำแท่งสื่อความหมายถึง ความร่ำรวยมั่งคั่งซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่หลักของ กบข. คือการบริหารเงินของสมาชิกให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

สำหรับการเลือกตัวอักษร กบข. เป็นสัญลักษณ์ของกองทุนนั้น เนื่องจากสื่อความหมายถึงความเป็น กบข.ได้อย่างลึกซึ้งและตรงไปตรงมามากที่สุด ทุกคนที่เป็นสมาชิกทราบดีว่า กบข. ก็คือชื่อย่อของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นอกจากนี้ตัวอักษรกบข. ยังมีความเรียบง่ายและความร่วมสมัยในตัวเอง เข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย

ตัวอักษรที่บิดเป็นเกลียวเกี่ยวคล้องกันนั้น ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเคลื่อนไหวซึ่งสื่อถึงความหมายของการเงินสะพัด หรือสภาพคล่องของกองทุนและการที่ตัวอักษรบิดเป็นเกลียวเชื่อมต่อกันนั้นได้ทำให้สัญลักษณ์มีหลายมิติซึ่งเป็นลักษณะของงานประติมากรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ออกแบบ