ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 27/10/2566

 • 08/05/2566

 • 03/03/2566

 • 23/01/2566

 • 05/01/2566

 • 23/12/2565

 • 06/12/2565

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 29/11/2564

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 09/11/2565

 • 17/10/2565

 • 15/06/2565

 • 26/04/2565

 • 21/04/2565

 • 28/03/2565

 • 09/03/2565

 • 25/02/2565

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 08/11/2564

 • 01/11/2564

 • 03/12/2563

 • 01/12/2563

 • 23/11/2563

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 13/05/2564

 • 11/05/2564

 • 19/03/2564

 • 24/12/2563

 • 18/12/2563

 • 17/12/2563

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 24/12/2562

 • 23/12/2562

 • 12/12/2562

 • 29/11/2562

 • 20/11/2562

 • 15/11/2562

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 20/10/2563

 • 15/10/2563

 • 14/09/2563

 • 06/08/2563

 • 03/07/2563

 • 26/05/2563

 • 06/01/2563

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 25/09/2562

 • 07/01/2562

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 23/12/2562

 • 07/10/2562

 • 25/07/2562

 • 13/06/2562

 • 08/05/2562

 • 29/04/2562

 • 23/04/2562

 • 04/04/2562

 • 07/03/2562

 • 26/02/2562

 • 22/02/2562

 • 07/02/2562

 • 01/02/2562

 • 25/01/2562

 • 22/01/2562

 • 11/01/2562

 • 10/01/2562

 • 19/12/2561

 • 18/12/2561

 • 13/12/2561

 • 13/12/2561

 • 30/11/2561

 • 30/11/2561

 • 23/11/2561

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 16/02/2561

 • วันที่ประกาศ

  เรื่องที่ประกาศ

  สกานะแผน

 • 26/12/2561

 • 13/12/2561

 • 20/11/2561

 • 11/10/2561

 • 20/09/2561

 • 17/08/2561

 • 31/07/2561

 • 06/07/2561

 • 29/06/2561

 • 19/06/2561

 • 08/06/2561

 • 18/05/2561

 • 17/05/2561

 • 16/05/2561

 • 27/04/2561

 • 28/03/2561

 • 23/03/2561

 • 13/03/2561

 • 05/03/2561

 • 16/02/2561

 • 13/02/2561

 • 12/02/2561

 • 12/02/2561

 • 06/02/2561

 • 01/02/2561

 • 31/01/2561

 • 26/01/2561

 • 04/01/2561

 • 27/12/2560

 •