รายงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิก กบข.
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพรายงานผลการดำเนินงาน


งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ

งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2566
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2565
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2564
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2563
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2561
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2560
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2558
   


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้