บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

My GPF & My GPF Twins

“My GPF & My GPF Twins” เมนูสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกบริหารเงิน กบข. อย่างเข้าใจ เพื่อวันเกษียณที่ดีกว่าจากทางเลือกหลากหลายที่ กบข. ออกแบบให้สำหรับคุณ

ขั้นตอนสำคัญสู่การประมาณการเงิน กบข. ในวันเกษียณที่ตรงใจคุณ เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายว่า “วันที่คุณเกษียณ อยากจะมีเงินใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่?” จากนั้นจึงเลือกใช้คู่ผสมสำคัญอย่างบริการ ‘ออมเพิ่ม’ และ บริการ ‘เลือกแผนการลงทุน’ ซึ่งเป็น 2 บริการเด่นจาก กบข. ที่จะช่วยให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายวันเกษียณที่ตั้งไว้

รายละเอียดเมนู My GPF & My GPF Twins ดังนี้

  • My GPF “ประมาณการปัจจุบัน” เป็นการประมาณการเงิน กบข. ณ วันเกษียณของสมาชิก จากอัตราการออมเพิ่ม และแผนการลงทุนในปัจจุบัน คำนวณตามสมมติฐานต่าง ๆ* เพื่อให้สมาชิกสามารถประเมินผลและพิจารณาวางแผนเกษียณที่เหมาะกับตนเองได้
  • My Twin 1 “ลองเลือก ลองคำนวณ” เป็น Twin ของสมาชิกที่ปรับได้ตามใจ โดยสมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่ม และ เลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้เอง เพื่อเปรียบเทียบประมาณการเงิน กบข. กับ My GPF
  • My Twin 2 “ลองดู รู้ทางเลือก” เป็น Twin ของสมาชิกที่ กบข. จะออกแบบทางเลือกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามระดับความเสี่ยงจากการลงทุนของสมาชิก

หลังจากที่สมาชิกได้สร้าง My GPF & My GPF Twins แล้ว ระบบจะเปรียบเทียบประมาณการเงิน กบข. ให้สมาชิกเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อติดตามและประเมินดูว่า สมาชิกควรจะเลือกลงทุนแบบเดิม หรือจะเลือกอัตราออมเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแผนการลงทุนแบบไหนดีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายวันเกษียณที่ตั้งไว้

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง และลงทะเบียนเข้าใช้งานแอป

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้งและลงทะเบียนเข้าใช้งานแอป คลิกที่นี่!

ดาวน์โหลดหรืออัปเดตเวอร์ชันแอปล่าสุดเพื่อใช้งานบนมือถือ คลิกที่นี่!

สแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า ‘GPF’ และ ‘กบข.’ ใน Google Store และ Play Store

ดาวน์โหลดหรืออัปเดตเวอร์ชันแอปล่าสุด เพื่อใช้งานบนมือถือ

*การประมาณการเงิน กบข. จัดทำขึ้นโดยคำนวณจากสมมติฐานต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่!