logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมงานเปิดตัว “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้นำและริเริ่มการลงทุนที่ส่งเสริม ESG ของ กบข. ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

3 ธันวาคม 2562