logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

9 สิงหาคม 2562