logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562