หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

         ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา กบข. ร่วมส่งต่อโลหิตเพื่อแม่” เพื่อบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม นอกจากนี้ ได้เชิญชวนผู้เช่าในอาคารและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง โดยมียอดบริจาคโลหิตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 47,700 ซีซี10 สิงหาคม 2565