หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
          นางสาวปรีชฎา แพนสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

  

13 ตุลาคม 2565