หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง


        ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ ณ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ทุกวัน เฉพาะเดือนมีนาคม 2566 ขยายการเปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับสาขาทั่วไป 09.00 - 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้า 11.00 - 16.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป


10 มีนาคม 2566