logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จัดพอร์ตอย่างไร ภายใต้รัฐบาลใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อตลาดทุนไทยในฐานะนักลงทุนสถาบัน ในงานสัมมนา “ตลาดหุ้นไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่ : ลงทุนอย่างไรให้ปัง” จัดโดยฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

29 พฤษภาคม 2562