หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายแมน ชุติชูเดช รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กบข. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย”

โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ กบข. ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันมาโดยตลอด พร้อมทั้งบูรณาการแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการบริหารองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

นอกจากนี้ กบข. ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังในขบวนพาเหรดต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขจัดปัญหาคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้หมดไปจากประเทศและภายในงานนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มาร่วมกล่าวปาถกฐาพิเศษด้วย ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)


 

 


6 กันยายน 2566