หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


            ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับ Ms.Corinne Deléchat, Mission Chief, Asia and Pacific Department พร้อมด้วยคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อหารือการทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทย ประจำปี 2566 รวมทั้งภาพรวมการดำเนินงานของ กบข. ตลอดจนมุมมองภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน กบข.

 

30 ตุลาคม 2566