หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ย้ำ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แจ้งเตือนสมาชิก ผู้ออมต่อ และประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กบข. โทรติดต่อหาสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งพฤติกรรมมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ กบข. พยายามหลอกลวงสมาชิก โดยใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาสมาชิก เพื่อแจ้งเรื่องการจ่ายเงินปันผล หลังจากนั้นให้สมาชิกเพิ่มเพื่อนทางไลน์ปลอม ที่ใช้ชื่อว่า “กองทุน กบข. GPF” และได้ใช้ไลน์โทรหาสมาชิกโดยตรง เพื่อให้ทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ปลอม

กบข. ขอชี้แจงว่า กบข. ไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยการออมเงินกับ กบข. สมาชิกจะได้รับเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะนำส่งเงินสะสมของสมาชิกทุกเดือน สมาชิกไม่สามารถดำเนินการนำส่งเงินได้เอง ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น โดยเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนทั้งหมด สมาชิกจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือเบิกเงินบางส่วนขณะยังรับราชการได้ และ กบข. ไม่มีนโยบายใช้ไลน์โทรหาสมาชิกโดยตรง

กบข. จึงขอแจ้งเตือนไปยังสมาชิก ผู้ออมต่อ และประชาชนทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวังไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนต่าง ๆ หรือการติดต่อแอบอ้างจากช่องทางอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อ “กบข.” หรือ “ตราสัญลักษณ์” ที่ไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารหลักของ กบข. และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ขอให้สมาชิกสังเกตช่องทางติดต่อหลักของ กบข. Facebook page กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจเพื่อยืนยันบัญชีทางการ หรือ LINE Official Account ไอดีไลน์ @gpfcommunity ที่มีเครื่องหมายโล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชี เพื่อยืนยันบัญชีทางการ ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ กบข. ติดต่อหาสมาชิกจะใช้เบอร์ 0-2636-1000 เท่านั้น จะไม่มีการใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาสมาชิกโดยเด็ดขาด

หากท่านได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กบข. หรือ พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179


 

8 พฤศจิกายน 2566