หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
            กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน กบข. และผู้เช่าในอาคารอับดุลราฮิม เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566


  


4 ธันวาคม 2566