หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงธรรมาภิบาล

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันมาโดยตลอด จึงได้เข้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Break The Corruption ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยนายแมน ชุติชูเดช รองเลขาธิการกลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตอย่างพร้อมเพรียงกัน งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดกิจกรรมภายในองค์กร ให้คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงธรรมาภิบาล ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งบูรณาการแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนบริหารองค์กร ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน กบข.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179


  


 

 

8 ธันวาคม 2566