หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กบข. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง พระราม 6 กรุงเทพฯ


1 เมษายน 2567