หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิก ภายใต้ธีม Freedom for Living : เกษียณมีสุข เพื่อแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานของเลขาธิการฯ ให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบเป็นครั้งแรก ภายหลังที่รับตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกได้มีเงินที่เพียงพอในวันเกษียณอย่างมีอิสรภาพ รวมถึงเปิดเผยแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านลงทุน บริการสมาชิก และองค์กร เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของ กบข. และสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับในงานสัมมนาในครั้งนี้แก่สมาชิกในสังกัดได้

15 พฤษภาคม 2567