หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 ในฐานะที่ กบข. เป็นหน่วยงานที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสภากาชาดไทย และร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นผู้พระราชทานมอบเข็มที่ระลึกฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

   

11 มิถุนายน 2567