หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กบข. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา กบข. ร่วมบริจาคโลหิต” เพื่อบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง

 

 

24 มิถุนายน 2567