หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กบข. ลงพื้นที่พบสมาชิก กบข. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม “กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567” โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

        ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสำหรับเกษียณ สิทธิประโยชน์ บริการของ กบข. สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนไขข้อสงสัยของสมาชิกโดยตรงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังมีบริการจากบูธพันธมิตรสวัสดิการ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ มีสมาชิก กบข. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 292 ราย 

   

1 กรกฎาคม 2567