logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 18 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป กบข. เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดและอัปเดต My GPF แอปพลิเคชัน เวอร์ชั่นล่าสุด ที่มาพร้อมกับรายละเอียดการใช้งานใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความสนใจและการใช้งานของสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก กบข. ทุกท่าน โดยมี 5 เมนูแนะนำ ได้แก่

เมนูบัญชีของฉัน สมาชิกสามารถเช็คยอดเงินออมในบัญชี ดูยอดเงินสะสมของตนเองและเงินสมทบจากรัฐ ดูผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง หรือ ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มลงทุนได้ ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบัญชีได้ตลอดเวลา และยังเห็นการเติบโตของผลตอบแทนในระยะยาวของตนเอง อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี เพื่อเป็นหลักฐานยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้ รวมถึงสามารถใช้บริการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนได้จากเมนูนี้โดยตรง

เมนูสิทธิพิเศษ เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกในการใช้สิทธิส่วนลดต่าง ๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยกดรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจากแอพพลิเคชันได้ทันที

เมนูนัดหมายข้อมูลทางการเงิน ที่เปิดให้สมาชิกจองเวลานัดหมายเพื่อพูดคุยปรึกษาข้อมูลทางการเงิน ครอบคลุมเรื่องการเลือกแผนการลงทุนกับ กบข. การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี และข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ

เมนูแผนเกษียณของฉัน โปรแกรมคำนวณประมาณการเงินที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับจาก กบข. และกรมบัญชีกลาง เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่สมาชิกต้องการใช้รายเดือนหลังเกษียณ โดยสมาชิกสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณได้ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารเงิน สามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ กบข. ได้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดต My GPF แอปพลิเคชัน เวอร์ชันล่าสุดได้ทั้ง iOS และ Android โดยเข้าที่ Store แล้วพิมพ์คำว่า “GPF” หรือ “กบข.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ Line @ GPF Community หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179

18 มีนาคม 2562