logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่บ้านมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา

27 กุมภาพันธ์ 2562