logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (กลาง) นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

15 ธันวาคม 2561