logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ทิพยประกันภัย ธนาคารธนชาต กรุงศรี ออโต้ และ เอไอเอ จัดกิจกรรม Joe-Kong Thank you Concert by GPF มินิคอนเสิร์ตศิลปินดูโอชื่อดัง โจ-ก้อง พร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมาย เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และส่งมอบความสุขจากใจ กบข. และบริษัทพันธมิตรทั้ง 6 ราย มอบแด่สมาชิก กบข. ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมกับ GPF Community ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพที่ 1 (จากซ้ายไปขวา)
  1. คุณประเทือง ฉกาจธรรม ผู้จัดการส่วนการตลาดสถาบัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2. คุณไพฑูรย์ ไกรอมร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (จำกัด) มหาชน
  3. คุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  4. คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  5. คุณธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  6. คุณเทพฤทธิ์ เอื้อวิเศษวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานขายและบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  7. คุณจิราภรณ์ กนิษฐรัต ผู้อำนวยการฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
24 พฤศจิกายน 2561