logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 5 จากขวา แถวบนสุด) ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2018 “สร้างอนาคตการลงทุน ให้เหนือกว่าที่เคย” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรองค์กรทางการเงินชั้นนำ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจการตลาดเงิน ตลาดทุนไทย และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความรู้เรื่องการบริหารเงินออมและการลงทุนอย่างยั่งยืน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

15 พฤศจิกายน 2561