logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ณ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

19 ตุลาคม 2561