logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าได้ทำการวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และในช่วงเย็นร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

13 ตุลาคม 2561