logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์       นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กบข. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอาคารอับดุลราฮิม เพลส สำนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

12 ตุลาคม 2561