logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,00 บาท ชำระเบี้ยครั้งเดียวเมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกเลือกรับเงินบำนาญแบบรายเดือนหรือรายปี เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า การนำเสนอสวัสดิการพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานใหม่ที่เน้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่า สมาชิก กบข. ทุกท่านจะมีความสุขในปัจจุบันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ โดยล่าสุดได้ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกแบบประกันบำนาญ (annuity) “กบข. เกษมบำนาญ A1 และ กบข. เกษมบำนาญ A65” เพื่อสมาชิก กบข.

แบบประกันดังกล่าวออกแบบให้กับสมาชิก กบข. โดยเฉพาะ สมาชิกชำระเบี้ยครั้งเดียวเมื่อเกษียณอายุ 60 ปี และสามารถเลือกรับเงินบำนาญแบบรายเดือนหรือรายปีได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท โดยแบบประกัน กบข. เกษมบำนาญ A1 สมาชิกเลือกรับเงินบำนาญตั้งแต่ อายุ 61 ปีไปจนถึงอายุ 85 90 หรือ 99 ปี ส่วนแบบประกัน กบข. เกษมบำนาญ A65 หากสมาชิกไม่มีแผนใช้เงินในช่วง 5 ปีแรกนับจากเกษียณ ก็สามารถเลือกรับเงินบำนาญคืนตั้งแต่อายุ 65 ปีไปจนถึงอายุ 85 90 หรือ 99 ปี ซึ่งจะทำให้ได้รับยอดเงินบำนาญเพิ่มขึ้น จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำอยู่ที่ 200,000 บาท สมาชิกสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้

นายวิทัย รัตนากร กล่าวว่า แบบประกันบำนาญนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก กบข. ที่ต้องการเงินบำนาญเพิ่มขึ้นจากเงินบำนาญที่ได้รับตรงจากกรมบัญชีกลาง สมาชิกอาจพิจารณานำเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. เมื่อออกจากราชการไปซื้อประกันบำนาญและทยอยรับเงินคืนเป็นเงินได้ในแต่ละเดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วย

สมาชิก กบข. ที่สนใจแบบประกันบำนาญ “กบข. เกษมบำนาญ A1 และ กบข. เกษมบำนาญ A65” สามารถกดใช้สิทธิ์ผ่าน GPF Mobile Application เลือกเมนู สิทธิประโยชน์ ตามด้วย เมนูย่อยประกันบำนาญเพื่อสมาชิก กบข. เมื่อกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ไทยประกันชีวิต ติดต่อกลับภายใน 1 – 2 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ไทยประกันชีวิต 1124 กด 3 หรือ ติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิต

25 กันยายน 2561