logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        ธนาคารกรุงไทยเป็นพันธมิตรหลักรายแรกที่จัดสวัสดิการทางการเงินด้านลดรายจ่ายให้กับสมาชิก กบข. เปิดตัวด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาด เริ่ม 7.25% ต่อปีด้วย วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารกรุงไทย” ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

        นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการทำงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และธนาคารกรุงไทย ได้มอบแนวนโยบายให้ทั้งสองหน่วยงานหารือร่วมกันเพื่อจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก กบข. เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ซึ่งเป็นที่มาในการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารกรุงไทย ในครั้งนี้

        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานใหม่ที่เน้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการนำเสนอสวัสดิการพิเศษแก่สมาชิก กบข. เป็นกลยุทธ์หลักของนโยบายดังกล่าว เป้าหมายสำคัญคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิก กบข. ดังนั้น กบข. จึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำร่องเปิดตัวสวัสดิการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปีใน 3 ปีแรก จากปกติ 10.62% ต่อปี โดยให้วงเงินสูงสุด 10 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะเป็นทางเลือกที่ดีของสมาชิกที่ยังไม่เคยใช้บริการ และธนาคารกรุงไทยยังมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิก กบข. ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏก่อนเปิดตัวโครงการนี้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงทันที โดยสมาชิกสามารถสมัครใช้บริการผ่าน GPF Mobile Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

        นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อ ส่วนบุคคล ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับความร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำลงกว่าปกติ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและทำให้สมาชิก กบข

7 กันยายน 2561