logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แนะนำช่องทางใหม่แก่สมาชิก กบข. ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและยอดเงินในบัญชีสมาชิก กบข. ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Kiosk) ที่ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

        นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า กบข. ได้ร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ของภาครัฐ (Smart Kiosk) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กบข. โดยสมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคล และยอดเงินในบัญชีสมาชิก กบข. เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งตู้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐ (Smart Kiosk) จะติดตั้งอยู่ในหน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ และยังได้นำมาติดตั้งที่อาคารอับดุลราฮิม สำนักงานใหญ่ของ กบข. ด้วย รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ตู้ ใน 36 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

        นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลและยอดเงินในบัญชีของสมาชิก กบข. แล้วนั้น สมาชิกยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สิทธิทางการเงินอื่นๆ การรักษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพ จากหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

        โดยความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลของสมาชิก และการบริการของ กบข. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ทันสมัยสมกับเป็นยุค Thailand 4.0 สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม กบข. โทร. 1179 และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โทร. 0 2612 6000

21 พฤศจิกายน 2560