logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กบข. ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยในโอกาสนี้ได้เข้าพบนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี และพลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการ กบข. ให้กับสมาชิกในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการจัดบรรยายแบบเจาะหน่วยงาน

        พร้อมกันนี้ ดร.ศรีกัญญา เป็นประธานเปิดงาน GPF FUN(d) FAIR 2020 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อาร์เอส โฮเทล จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิก กบข. กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญให้สมาชิกได้รู้วิธีเลือกแผนการลงทุนที่ใช่ และสัมมนาหัวข้อ เกษียณมั่นใจ ไปกับ กบข. ตลอดจนกิจกรรมของบูธพันธมิตรสวัสดิการ กบข. ที่ยกขบวนสินค้าและบริการมาจัดแสดง ให้สมาชิกร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมาย

   

  

1 กันยายน 2563