หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

สื่อเผยแพร่


   สรุปสภาวะตลาดทุนและมุมมองการลงทุนของ กบข. ในระยะข้างหน้า (ณ 30 มิถุนายน 2567)   สรุปสภาวะตลาดทุนและมุมมองการลงทุนของ กบข. ในระยะข้างหน้า (ณ 31 พฤษภาคม 2567)
                                          

   สรุปสภาวะตลาดทุนและมุมมองการลงทุนของ กบข. ในระยะข้างหน้า (ณ 12 ตุลาคม 2566)
12 กรกฎาคม 2567