logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “กบข.ห่วงใย...ไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตคลองเตย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นายประเทืองวิทย์ ดีใจ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

นายรณชัย วินทวามร      ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กบข.

นางสาวปิยธิดา นิยม       ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์      เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

นายสุภวัส พรหมวิทักษ์   ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ กบข.

นายสุจินดา  สุขุม          ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กบข.

23 มิถุนายน 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้