logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ร่วมมือกับ สพฐ. ดำเนินโครงการ ทวีค่าเงินออม ให้กับสมาชิก กบข. ในสังกัด สพฐ. มุ่งสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน หวังสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการครู ให้ใส่ใจการบริหารเงินเพื่อความสุขในวันนี้ และความมั่นคงในวัยเกษียณ

 

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการ “ทวีค่าเงินออมสำหรับสมาชิก กบข. ในสังกัด สพฐ.” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการครู โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องเงินลงทุนใน กบข. เหตุและสิทธิ์การรับเงิน รวมถึงการวางแผนทวีค่าเงินออม กบข. เพื่อให้มีเงินใช้ยามเกษียณเพียงพอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยความร่วมมือทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการของ กบข.  ผ่านช่องทางของ สพฐ. ซึ่ง กบข. ได้จัดทำรายการ “กบข. ใกล้ครู” เพื่อรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ กบข. และการบริหารการเงินการลงทุน พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง OBEC Channel เป็นประจำทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ในช่วงพุธเช้าข่าว สพฐ. เวลา 8.00-9.00 น. ด้านที่ 2) พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)  โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรของ กบข. สามารถนำจำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรม ไปรวมนับชั่วโมงวิทยฐานะได้ ซึ่ง กบข. กำลังพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อ “บริหารเงินดี ชีวีมีสุข” โดยกำหนดจัดอบรมภายในปี 2565 และด้านที่ 3) การจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ บริการที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อสมาชิกข้าราชการครู เป็นต้น

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. มุ่งมั่นสร้างเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ กบข. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ สพฐ. ในการขยายองค์ความรู้ด้านทักษะทางการเงินผ่านช่องทางที่เข้าถึงสมาชิกได้โดยตรง พร้อมมุ่งหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดการบริหารเงินออมของข้าราชการครูทั้งในขณะที่รับราชการ และสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณได้มากยิ่งขึ้นด้วย อีกทั้งยังสามารถช่วยติดปีกองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดไปยังเพื่อนข้าราชการต่อไป

27 ตุลาคม 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้