logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กบข. คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มุ่งพัฒนาบริการสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

 

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. รับ 2 รางวัล จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ได้แก่ 1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  และ 2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน

 กบข. มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการ จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพ ตลอดจนดูแลสมาชิกที่ใช้บริการออมต่อกับ กบข. เมื่อออกจากราชการ ทำให้ปัจจุบันมีสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “My GPF” สูงกว่า 1 ล้านครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ กบข. ยังได้มีการจัดการข้อมูลตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ กบข. เพื่อให้ข้อมูลสมาชิกอย่างชัดเจน ครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของ กบข. และเผยแพร่ผ่านแหล่งข้อมูลภาครัฐ สอดคล้องตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับแผนงานสำคัญในปี 2565 กบข. เตรียมเปิดให้บริการระบบคู่แฝดดิจิทัล (Digital Twins) เพื่อจำลองการเลือกแผนลงทุนและสัดส่วนเงินออมในระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสนใจ (Simulation Application) ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนและใช้บริการออมเพิ่ม ตลอดจนประมาณการยอดเงินในอนาคตเพื่อช่วยวางแผนบริหารเงินออมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลังเกษียณของสมาชิก


   


2 ธันวาคม 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้