หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ลงนามแต่งตั้ง 3 บลจ. ประกอบด้วย บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย มูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน อายุสัญญา 3 ปี


ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย จำนวน 3 บลจ. ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงศรี และ บลจ.วรรณ เพื่อบริหารกองทุนย่อยของ กบข. แบบเฉพาะเจาะจง (Specialized Fund) ประเภทตราสารทุนไทย มีมูลค่ากองทุนที่ต้องบริหารประมาณ 7,500 ล้านบาท

โดยผู้จัดการกองทุนจะมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนย่อยและนำทรัพย์สินไปดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารให้ชนะตัวเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอก จะเป็นการบริหารการลงทุนควบคู่กับการลงทุนภายในของ กบข. เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก กบข. ในระยะยาว

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนฯ ของ กบข. ประกอบด้วย ความมั่นคงและนโยบายการบริหารงานองค์กรของแต่ละ บลจ. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนของทีมผู้จัดการกองทุน กระบวนการตัดสินใจลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลังในอดีต ความเข้าใจและการนำเกณฑ์ ESG มาประเมินการคัดเลือกหลักทรัพย์และการลงทุน และความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งสัญญาผู้จัดการกองทุนฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มกราคม 2568 มีอายุสัญญา 3 ปี

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้ กบข. มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 1,158,825 ราย มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (รวมเงินสำรอง) 1.13 ล้านล้านบาท ซึ่งการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกทั้ง 3 บลจ. ในครั้งนี้ เป็นการกระจายความเสี่ยงในการบริหารกองทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก เนื่องจากแต่ละ บลจ. จะมีรูปแบบและการจัดการการลงทุนที่แตกต่างจาก กบข. จะทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายมิติมากขึ้น

31 มกราคม 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้