หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์        
          กบข. จับมือ ตลท. จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินฯ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มุ่งเสริมทักษะวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายเกษียณของสมาชิก พร้อมเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ เริ่ม 22 มี.ค. นี้

 

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข.” ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก สร้างวินัยการออม ตลอดจนวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ ผ่านทางเลือกการบริหารเงินออมของ กบข. และการลงทุนเพิ่มทางเลือกอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายเกษียณที่สมาชิกต้องการ โดยมีกำหนดจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ตลอดปี 2565

สำหรับหลักสูตรแรก หัวข้อ “วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม” มีกำหนดบรรยายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อเรียนรู้การคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษี และเทคนิคการบริหารภาษีเข้าใจง่าย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งหัวข้อการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งใน 4 หลักสูตรอบรมในปี 2565 ภายใต้โครงการฯ ดังนี้ 1. วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม 2. บริหารเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า 3. ครบเครื่องเรื่องพอร์ตลงทุน และ 4. ครบเครื่องเรื่องการออมและการลงทุน

สมาชิก กบข. ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนสำรองการเข้าร่วมหลักสูตรอบรม ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. My GPF Application เมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม” และ 2. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” เลือก “ปฏิทินกิจกรรม” จำกัดสมาชิกเข้าร่วมอบรมเพียง 1,000 คนต่อหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข. @gpfcommunity

18 มีนาคม 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้