หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ยกระดับการให้คำปรึกษาการเงิน ด้วยการพัฒนาโปรแกรม “เครื่องมือวางแผนการเงิน” ให้สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ เพื่อวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมชูการทำงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล


ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้มีการพัฒนา “เครื่องมือวางแผนการเงิน” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยวางแผนการเงินครอบคลุมทุกด้านทั้งการบริหารรายรับรายจ่าย การออมเงิน การลงทุน การจัดการหนี้ วางแผนภาษี ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินของสมาชิก

โดยเครื่องมือวางแผนการเงิน จะมีหัวข้อช่วยวิเคราะห์การเงินของสมาชิก 5 หัวข้อ คือ 1. ตรวจสุขภาพทางการเงิน ช่วยประเมินสถานะทางการเงินของสมาชิกในปัจจุบันว่ามีความมั่งคั่งมากน้อยเพียงใด โดยจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินให้อัตโนมัติ 2. วางแผนการลงทุนตามเป้าหมาย ช่วยทำให้รู้ว่าควรออมเงินหรือลงทุนอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่ต้องการ 3. วางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความสามารถในการขอสินเชื่อ และช่วยในการบริหารจัดการหนี้ ด้วยการทบทวนหนี้ทั้งหมด พร้อมแนะนำการลดภาระหนี้อย่างเหมาะสม 4. วางแผนภาษี เป็นการเตรียมการเพื่อชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเตรียมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อช่วยประหยัดภาษีที่ต้องชำระให้น้อยลง โดยไม่เสียภาษีมากจนเกินไป และ 5. วางแผนประกันชีวิต ช่วยประเมินได้ว่าควรทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ตามที่ต้องการ ทุนประกันที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์คาดฝัน

ดร. ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องมือวางแผนการเงิน เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกของศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. (GPF Financial Assistant Center) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล ที่ กบข. ได้พัฒนาต่อยอดการให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการ จนถึงวันที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพ

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถ เข้าใช้บริการ “เครื่องมือวางแผนการเงิน”  ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. LINE กบข. @gpfcommunity 2. แอป กบข. My GPF Application และ 3. My GPF Website สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข. @gpfcommunity
25 มีนาคม 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้