หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

สื่อเผยแพร่GPF Talk ตอนที่ 1


GPF Talk ตอนที่ 2


GPF Talk ตอนที่ 3


- สื่อโทรทัศน์ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้
- บทความ GPF TALK

31 ธันวาคม 2561