logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. ร่วมกับ ตลท. เตรียมจัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “บริหารเงินเกษียณสไตล์วัยเก๋า สำหรับสมาชิก กบข.” ในวันที่ 21 มิ.ย. นี้ เพื่อเสริมทักษะวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายเกษียณของสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “บริหารเงินเกษียณสไตล์วัยเก๋า สำหรับสมาชิก กบข.” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ตลท. ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่ การเริ่มต้นตั้งเข็มทิศเพื่อรับชีวิตเกษียณสุข เตรียมเกษียณอย่างมีแผน และเทคนิคบริหารเงินหลังเกษียณ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือฯ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข.” ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ กบข. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก ช่วยสร้างวินัยการออม ตลอดจนวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ ผ่านทางเลือกการบริหารเงินออมของ กบข. และการลงทุนเพิ่มทางเลือกอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายเกษียณที่สมาชิกต้องการ สมาชิก กบข. ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองการเข้าร่วมอบรม ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. My GPF Application เมนู “ลงทะเบียนกิจกรรม” และ 2. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” เลือก “ปฏิทินกิจกรรม” จำกัดสมาชิกเข้าร่วมอบรมเพียง 1,000 คนต่อหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ กบข. ยังมีการจัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้แก่สมาชิกตลอดทั้งปี โดยวิทยากร กบข. ในหัวข้อ “เลือกสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายทางการเงิน” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีเนื้อหาให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จัดสรรเงินออมตามเป้าหมายที่ต่างกัน และเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมาย สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับอบรมออนไลน์ได้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ เมนู “หลักสูตรออนไลน์” ผ่านทางแอป กบข.  My GPF Application และ My GPF Website ซึ่ง กบข. ได้รวบรวมหลักสูตรอบรมหัวข้อที่น่าสนใจให้สมาชิกเลือกรับชม อาทิ เทคนิคทวีค่าเงินออมกับ กบข., บริหารเงินดี ชีวีมีสุข, สร้างเงินล้านก่อนอายุ 40, เคล็ด (ไม่) ลับ 3 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน และวางแผนการออมดี มีแต่ได้ เป็นต้น

สมาชิกที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข.  พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity15 มิถุนายน 2565


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้