logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประชุมหารือแนวทางจัดสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายเที่ยวในประเทศสำหรับสมาชิก กบข. และหลากหลายแคมเปญสุดคุ้มเพื่อกระตุ้นให้สมาชิก กบข. และครอบครัวสามารถท่องเที่ยวในประเทศร่วมกันในช่วงวันหยุดและวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วยังจะช่วยเพิ่มความรู้สึกผูกพันระหว่าง กบข.และสมาชิกอีกด้วย

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
  1. น.ส. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.
  2. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
  3. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  4. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กบข.

20 กุมภาพันธ์ 2563